1.EE320:JURUTEKNIK ELEKTRIK

Organisasi Juruelektrik
Laluan Kemahiran

  • Di Kolej ini kursus Juruteknik elektrik ialah satu kursus yang berkaitan elektrik iaitu Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) tahap 2 dan 3.
  • Tahap 2 voltan 1 fasa 230volt manakala tahap  3 voltan 3 fasa 400volt.
  • Jika lulus ketiga-tiga tahap layak untuk menyambung pelajaran iaitu diploma kemahiran ke tahap 4 dan 5 di institusi kerajaan yang ada seperti ADTEC.

Syarat Kemasukan

  • Tamat tingkatan 5 atau berumur 16 tahun ke atas
  • Tempoh Pengajian 2 tahun 
  • 10 bulan bagi setiap tahap 2&2 manakala 12 bulan bagi tahap 3, termasuk latihan industri selama 6  bulan(tahap 3).
Yuran pengajian setiap tahap RM 5000 tidak termasuk yuran asrama,latihan industri dan sebagainya

Prospek kerjaya

  • Layak untuk menjadi "line technician"atau "maintenance technician" di sektor pekilangan.
  • Layak untuk menjadi pendawai 1 fasa & 3 fasa di sektor pekerjaan kontraktor elektrik.
  • Layak dipertimbangkan untuk mendapat sijil kekompetenan PW1 dari Suruhanjaya Tenaga.
  • Berpengetahuan untuk kerja-kerja selenggara dalam bidang elektrikal di rumah sendiri.